mbo dans goes
mbo dans goes

BPV - Stage

Het werkveld en de opleiding zijn sterk verweven met elkaar. Wij denken dat je kennis pas betekenis krijgt, wanneer je deze in de echte (dans)wereld kan toepassen.

 Door de vele samenwerkingen met professionele dansorganisaties, dansgezelschappen en dansscholen en Theater de Kring krijg je de mogelijkheid om gedurende de opleiding ervaring op te doen in de échte danswereld.

De opleiding bestaat voor een groot deel uit “praktijkleren”; door deel te nemen aan allerlei projecten, activiteiten en evenementen in de professionele dans-en theaterwereld, leer, ervaar en ontwikkel je op allerlei gebieden.

Ook zullen dansondernemers en dansdocenten graag hun kennis met je delen en je meenemen in hun wereld.

Dit betekent dat er in het rooster uren zijn opgenomen voor projecten/activiteiten en dat je ook in de avonden en weekenden bezig kunt zijn. De invulling hiervan is afhankelijk van het aanbod en afspraken met de partners. Dit valt onder het `praktijkleren`.